www.IRMF.ir
Islamic Revolution Mostazafan Foundation
نقشه سايت  پیوند ها | محصول و خدمات | شرکت ها و موسسات بنیاد | آمار | فعالیت ها  | درباره ما  | صفحه اصلی |

فعاليت هاي اجتماعی بنیاد

 فعالیت های اجتماعی بنیاد مجموعه اي از خدمات به منظور كمك به ارتقاي سطح زندگي مادي، معنوي و فرهنگي مستضعفان و محرومان جامعه مي باشد. گسترش اين امر با استفاده از روش غير مستقيم مي باشد.


به موجب تغيير رویکرد در روند تغيير در طراحي ساختار تشكيلاتي حوزه هاي واحد اصلي مبني بر خروج از فعاليت هاي اجرايي، كليه فعاليت هاي اجرايي ارائه خدمات به محرومان با توجه به مفاد ماده 8 اساسنامه مصوب بنياد، مبني بر انجام فعاليت هاي امدادي و عام المنفعه به منظور كاهش محروميت مستضعفان در چارچوب تدابير ابلاغي مقام معظم رهبري از معاونت امور مستضعفان در واحد اصلي بنياد منتزع شد و بر اساس اتخاذ سياست برون سپاري در خصوص فعاليت هاي اجرايي، به بنياد علوي منتقل گرديد كه در اين خصوص ميتوان بنياد علوي را به عنوان متولي انجام فعاليت هاي اجتماعي در بنياد نام برد.
موضوع فعالیت بنیاد علوی طبق مفاد اساسنامه، انجام فعاليت هاي عام المنفعه بمنظور كاهش محروميت در زمينه هاي بهداشتي، فرهنگي، اجتماعي، كمك به مستمندان ميباشد. برنامه هاي مهم بنياد علوي در مناطق محروم به منظور محروميت زدايي و رفع چالشهاي موجود، در واقع پر كردن شكافهاي فقر و برخورداري همه مردم از رفاه نسبي و رساندن اين مناطق به سطحي متعادل است. از جمله مهمترين برنامه هاي اين موسسه، ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 • کمک به سازمانها و نهادهاي حمايتي، اجتماعي و فرهنگي
 • توزيع هدايا در سراسر شهرها، روستاها و مناطق محروم كشور
 • برگزاري اردو براي دانش آموزان مناطق محروم در مراكز فرهنگي ورزشي تحت پوشش
 • اجراي طرح سلامت جهت بهبود وضعيت تغذيه مادران باردار و شيرده در استانهاي محروم
 • اجراي طرح ارتقاء سطح علمي دانش آموزان پيش دانشگاهي مناطق محروم جهت ورود به دانشگاه
 • ايجاد صندوق حمايت از دانشجويان مستعد محروم
 • ارائه خدمات پزشكي به افراد محروم در بيمارستانها و درمانگاههاي تحت پوشش
 • خدمات زيربنائي
 • شرکتهای تحت پوشش شامل: گروه پزشکی برزویه ، اسکان ایران، شهر صنعتی کاوه، شرکت توسعه تجارت زرفام و گروه پزشکی اراک

عملکرد اجتماعی

بنیاد علوی در سالهای اخیر کمک های بلاعوض متعددی به مستضعفان نموده است که جدول ذیل جزییات کمک های یاد شده را شرح می دهد:
کمک های بلاعوض بنیاد علوی به مستضعفان
طرح ارتقاء تحصیلی دانش آموزان
طرح کمک به ارتقاء تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم عمدتا شامل مبلغ9,907 میلیون ریال مربوط به برگزاری کلاس های تقویتی و آزمون آموزشی جهت دانش آموزان مناطق محروم کشور جهت ورود به دانشگاه از طریق انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش و مبلغ6,393 میلیون ریال هزینه توزیع کتب گاج و مجلات دانشمند و سپیده دانایی بین دانش آموزان از طریق آموزش و پرورش و نصب نرم افزار آزمون یار در مدارس به مبلغ 786 میلیون ریال صورت پذیرفته است.این طرح از سال 1386شروع شده است.

امور فرهنگي و اجتماعي

از اقدامات به عمل آمده در زمينه فرهنگي و اجتماعي ساخت شهرک سینمایی و ساخت فيلم در خصوص زندگي حضرت محمد )ص( توسط شرکت سینمایی نور تابان می باشد که از سال 1389 تولید فیلم و ساخت شهرک شروع و تا پایان سال 1390 بالغ بر 609 میلیارد ریال هزینه گردیده که برآورد می شود با ظرفیت سرمایه گذاری به مبلغ 1200 میلیارد ریال تکمیل و به اکران در سال 1392 برسد.

امور فرهنگي و اجتماعي

طرح سلامت
با عنايت به تفاهم نامه منعقده فيمابين بنياد علوي و دفترسلامت خانواده، وزرات بهداشت با هدف ارتقاء سطح سلامتتغذيه اي زنان باردار و شيرده نيازمند به تعداد15,000 نفراز واجدين شرايط به صورت هر دو ماه یکبار در طول يکسالتعداد147,222 سبد ارزاق )شامل گوشت، روغن، پنير، برنج،عسل، شکر، مغز بادام يا پسته، خرما، سويا، لوبيا، عدس، تنماهي، ماکاروني، کنسرو نخود فرنگي( به مادران اهداء و با حضورنماينده خانه بهداشت مناطق صورتجلسه گرديده است.

طرح وام دانشجویی
اين صندوق با هدف افزايش سهم محرومين مستعد در توليد علم، احراز جايگاه برتر علمي، پژوهشي، فرهنگي و سطوح مختلف ملي و بين المللي و ايجاد فضای امن، جهت رشد و بالندگي جامعه هدف در رويارویی احتمالي با هرگونه سستي، انحراف اجتماعي و انديشه های الحادی و جلوگيری از فرار مغزها، از تاريخ 1387/04/18 کار خود را آغاز نمود و در سال 1388 با هدف گسترش خدمات وام و ايجاد تسهيلات در خصوص امور پژوهشي، تأليفي و اختراع و ابداع دانشجويان قدمهای اوليه را در تدوين آيين نامه های مربوطه برداشت . اين صندوق در سال 1390 به تعداد 2,409 نفر از دانشجويان در55 واحد دانشگاهي و در مقاطع مختلف تحصيلي وام پرداخت کرده است.


طرحها و برنامه هاي زير بر اساس دستور مقام معظم رهبري در راستاي حمايت از اقشار آسيب پذير و مناطق محروم در سال 87 انجام پذيرفته است:

 • احداث خوابگاه دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
 • احداث مجموعه خانه اساتيد در دانشگاه علوم و فنون خرشمهر
 • احداث 12 واحد سوئیت خوابگاه اساتيد در دانشگاه رامین اهواز
 • تامين و توزيع 500000 دست پوشاك و كفش به صورت رايگان به ارزش 115400 ميليون ريال
 • توزيع 200000 دست پوشاك نيم‌بها در سطحي گسترده در بين اقشار نيازمند به ارزش 30000 ميليون ريال
 • توزيع ارزاق شامل نيازمندي‌هاي اساسي اقشار كم درآمد جامعه به ارزش 6000 ميليون ريال براي حدود 16000 خانوار
 • اجراي طرح حمايت تغذيه‌اي مادران باردار و شيرده نيازمند در سطح كشور با توزيع بيش از 4000 نفر سبد
 • تجهيز اردوگاه تفريحي دانش‌آموزي و اجراي بيش از 64895 نفر روز اردو از بين دانش‌آموزان سراسر كشور
 • كمك به صندوق وام دانشجويان مستعد محروم با پرداخت تسهيلات به تعداد 624 نفر از دانشجويان
 • اجراي برنامه پرداخت وام به مددجويان سراسر كشور با پرداخت بيش از 260 فقره تسهيلات به ارزش 3693 ميليون ريال
 • توزيع بن مايحتاج اساسي براي 6833 خانواده نيازمند به ارزش بالغ بر 2324 ميليون ريال
 • كمك به ارتقاء تحصيلي دانش اموزان مناطق محروم در قالب برنامه‌هاي آموزشي و تحت پوشش قرار دادن بيش از 63284 نفر با هزينه 11100 ميليون ريال
بنياد علوي از جمله موسسات بزرگ بنياد در جهت ارائه خدمات به محرومان و مستضعفان مي باشد اهم خدمات اين موسسه براي محرومان عبارت است از :
 1. ارائه خدمات حمايتي شامل وام ، اشتغال ، مسكن ، ازدواج آ درمان و كمك هزينه تحصيلي
 2. كمك به سازمان ها و نهاد هاي حمايتي ، اجتماعي و فرهنگي
 3. توزيع هداياي ويژه مقام معظم رهبري در سراسر شهر ها و روستاها ي مناطق محروم كشور
 4. ارائه خدمات پزشكي به افراد محروم در بيمارستان ها و درمانگاه هاي تحت پوشش
 5. برگزاري اردو براي دانش آموزان مناطق محروم در مراكز فرهنگي و ورزشي تحت پوشش
 6. تجهيز مساجد ، حسينيه ، تكايا و بقاع متبركه
 7. خدمات زير بنايي
 بنیاد علوی   بنیاد علوی
با مدیریت : مجتبی نصیری
آدرس: تهران - بزرگ راه رسالت ابتداي بزرگ راه آفريقا - ساختمان ستادي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي - طبقه دوم

تلفن: 88902020

فکس: 88901166

آدرس پست الکترونیک: INFO@ALAVI-BONYAD.ORG

آدرس وب سایت: http://WWW.ALAVI-BONYAD.ORG


تماس با بخش اقتصادی "بنیاد علوی"


نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تلفن تماس :
توضیحات :


 
سازمان ها   سازمان ها
بنیاد علوی شهر صنعتی کاوه اسكان
بنیاد علوی شهر صنعتی کاوه اسكان
مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره يك امام خميني(ره) مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره دو امام خميني(ره) مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره سه امام خميني(ره)
مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره يك امام خميني(ره) مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره دو امام خميني(ره) مجموعه هاي فرهنگي ورزشي شماره سه امام خميني(ره)
مجموعه فرهنگي ورزشي ولی امر(عج) مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن(سهامي خاص) گروه پزشكي برزويه سهامي خاص
مجموعه فرهنگي ورزشي ولی امر(عج) مديريت سرمايه گذاري كوثربهمن(سهامي خاص) گروه پزشكي برزويه سهامي خاص
ارتباط با ما سايت اخبار
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی می باشد |™ Copyright © 2004 - 2018 Mostazafan Foundation